23 August 2018

“Eigen regie en verbinding Keert Diabetes Om!”

 

Door Marcel Dekker – Bold Coach en coördinator in het Keer Diabetes Om programma van Voeding Leeft.

 

 

“Sinds anderhalf jaar zet ik me vanuit Bold Coach Academy samen met Voeding Leeft in voor mensen met de diagnose diabetes type 2. In een bijzonder programma van zes maanden ‘Keer Diabetes om’ (KDO), gaan deelnemers persoonlijke doelen stellen om hun leefstijl te veranderen, medicatie en insulinegebruik te verminderen dan wel af te bouwen en daarmee de ziekte ècht om te keren. Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar tegelijkertijd ook als een zeer lastig proces. Het gaat immers om het veranderen van een ingesleten onbewuste leefstijl.

 

De eerste resultaten van het programma zijn echter zeer veelbelovend. Uit onderzoek blijkt nl dat na 12 maanden, 87% van de deelnemers geheel of gedeeltelijk is omgekeerd. Dat betekent minder of zelfs geen medicatie meer, gezondere bloedwaarden, gewichtsverlies en/of afname buikomvang. En dus een verbetering van de kwaliteit van leven, of –zoals een deelnemer het mooi heeft verwoord- “Ik heb mijn levensvreugde en energie weer terug!”.

 

Wat maakt dit programma nou zo succesvol en wat is het ‘geheime recept’ van Keer Diabetes om? Het antwoord ligt eigenlijk dichter bij jezelf dan je wellicht denkt: eigen regie en de kracht van de verbinding. En dit onder de bezielende leiding van een uiterst deskundig en goed verbonden begeleidingsteam van KDO, bestaande uit een diëtiste, een verpleegkundige, een coördinator en ikzelf als coach. Waar deelnemers nog wat aarzelend en afwachtend en soms ook sceptisch binnenkomen, worden ze snel uitgenodigd om echt in te stappen, om vertrouwen op te doen in zichzelf, de groep, het programma en het begeleidingsteam. We maken ruimte om te gaan onderzoeken wat voor jezelf wel of niet werkt in het omkeerproces en ter bevordering van de levenskwaliteit. We brengen een bewustwordingsproces op gang om andere en gezondere keuzes te kunnen maken. De regie, het stuur weer eigen handen over je gezondheid, je denken en je leven. Dàt is waar coaching in het omkeerprogramma over gaat en waarom ons programma – ook na voltooiing – standhoudt.

 

Om de deelnemers goede keuzes te laten maken, is het essentieel om uitgebreid stil te staan bij het opdoen van nieuwe informatie over voeding en de werking van het lichaam. Ook beweging, rust/ontspanning en slapen komen aan bod. Hoe beter de kennis hierover namelijk is, hoe bewuster er keuzes gemaakt kunnen worden wat geschikt of minder geschikt is voor onszelf. Daarom is de juiste samenstelling van het begeleidingsteam zo waardevol. Bovendien kent het programma een groepsproces en is ‘het maken van en in verbinding zijn’ met jezelf en met anderen een uiterst belangrijk thema. Dat houdt in dat je met aandacht aanwezig bent en jezelf openstelt voor elkaar en voor wat het programma te bieden heeft.

 

Al na een halve dag is de verbinding in de groep zichtbaar! Bij de eerste terugkomdag deelt de groep met elkaar hoe ze er nu voor staan v.w.b. de patronen qua voeding, beweging, rust/ontspanning en slaap en formuleren de eerste kleine stappen c.q. doelen richting verbetering. Medicatie wordt afgebouwd daar waar mogelijk en insulinegebruik verminderd of gestopt. Kilo’s worden verloren en tailles nemen zienderogen af. De groep is in beweging en het omkeerproces is in volle gang!”

Ook interessant is het nieuwsuur van Radio Rijnmond, waarin Marcel en twee deelnemers uitgebreid hun ervaringen met de luisteraars delen.

 

Wil je meer weten over het programma? KeerDiabetesOm.nl

 

Wil jij ook graag verschil maken en mensen helpen naar een gezondere leefstijl? Meld je dan aan voor onze Leefstijlcoach opleiding die op 9 oktober van start gaat. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar!